Finansowanie

Jesteś zainteresowany leasingiem Komór Hiperbarycznych OxyBed.

Mamy dla Cie­bie dogod­ne warun­ki współpracy.

Dorad­ca Pomor­skiej Gru­py zapro­po­nu­je Ci finan­so­wa­nie
dopa­so­wa­ne do Two­ich potrzeb.

Skontaktuj się z

Mar­cin Cymu­ta z Pomor­skiej Grupy

Dane kon­tak­to­we:

Mar­cin Cymuta

Scroll to Top
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!